2012/06/30

WAX POETICS JAPAN NEW!P-FUNKイシュー入荷しました

Wax Poetics Japan/JUNE/JULY 2012
Wax Poetics Japan

JUNE/JULY 2012
Wax Poetics Japan/APR/MAY 2012
Wax Poetics Japan

APR/MAY 2012
Wax Poetics Japan/No.18 OCT/NOV 2011
Wax Poetics Japan

No.18 OCT/NOV 2011
Wax Poetics Japan/No.17 AUG/SEPT 2011
Wax Poetics Japan

No.17 AUG/SEPT 2011
Wax Poetics Japan/No.16 JUNE/JULY 2011
Wax Poetics Japan

No.16 JUNE/JULY 2011
Wax Poetics Japan/No.15 APR/MAY 2011
Wax Poetics Japan

No.15 APR/MAY 2011
Wax Poetics Japan/No.14 FEB/MAR 2011
Wax Poetics Japan

No.14 FEB/MAR 2011
Wax Poetics Japan/No.13 DEC/JAN 2010
Wax Poetics Japan

No.13 DEC/JAN 2010
Wax Poetics Japan/No 12 OCT/NOV 2010
Wax Poetics Japan

No 12 OCT/NOV 2010
Wax Poetics Japan/No 11 AUG/SEPT 2010 (KRS-ONE Cover)
Wax Poetics Japan

No 11 AUG/SEPT 2010 (KRS-ONE Cover)
Wax Poetics Japan/No 11 AUG/SEPT 2010 (Ice Cube Cover)
Wax Poetics Japan

No 11 AUG/SEPT 2010 (Ice Cube Cover)
Wax Poetics Japan/ No 10 June/July 2010
Wax Poetics Japan

No 10 June/July 2010
Wax Poetics Japan/ No 09 MAR/APR 2010
Wax Poetics Japan

No 09 MAR/APR 2010
Wax Poetics Japan/No 08 (J Dilla Cover)
Wax Poetics Japan

No 08 (J Dilla Cover)
Wax Poetics Japan/No 08 (PE Cover)
Wax Poetics Japan

No 08 (PE Cover)
Wax Poetics Japan/No07 OCT/NOV 2009
Wax Poetics Japan

No07 OCT/NOV 2009
Wax Poetics Japan/No06 AUG/SEPT 2009
Wax Poetics Japan

No06 AUG/SEPT 2009
Wax Poetics Japan/No05 JUNE/JULY 2009
Wax Poetics Japan

No05 JUNE/JULY 2009
Wax Poetics Japan/No04 APR/MAY 2009
Wax Poetics Japan

No04 APR/MAY 2009
Wax Poetics Japan 01/OCT/NOV
Wax Poetics Japan

OCT/NOV
Wax Poetics Japan/No03 FEB/MAR 2009
Wax Poetics Japan

No03 FEB/MAR 2009
Wax Poetics #31/Shuggie Otis/MF Doom Cover
Wax Poetics #31

Shuggie Otis/MF Doom Cover
Wax Poetics/No.43 -The Reggae Issue
Wax Poetics

No.43 -The Reggae Issue
Wax Poetics/#42 The R&B Issue (Gil Scott-Heron Cover)
Wax Poetics

#42 The R&B Issue (Gil Scott-Heron Cover)
Wax Poetics/#42 The R&B Issue (Barry White Cover)
Wax Poetics

#42 The R&B Issue (Barry White Cover)
Wax Poetics/ Cover Story Volume Two
Wax Poetics

Cover Story Volume Two
Wax Poetics/No.41 The Hip Hop Issue (West Coast Cover)
Wax Poetics

No.41 The Hip Hop Issue (West Coast Cover)
Wax Poetics/No.41 The Hip Hop Issue (East Coast Cover)
Wax Poetics

No.41 The Hip Hop Issue (East Coast Cover)
Wax Poetics/No.39 JAN FEB 2010 USA
Wax Poetics

No.39 JAN FEB 2010 USA
Wax Poetics/No.38 Nov/Dec 2009 USA
Wax Poetics

No.38 Nov/Dec 2009 USA
Wax Poetics/No.38 Nov/Dec 2009 USA
Wax Poetics

No.38 Nov/Dec 2009 USA
Wax Poetics/#37 Sep/Oct 2009 USA
Wax Poetics

#37 Sep/Oct 2009 USA
Wax Poetics/ No36 The Brazil Issue
Wax Poetics

No36 The Brazil Issue
Wax Poetics/No35 May/Jun 2009 USA
Wax Poetics

No35 May/Jun 2009 USA
Wax Poetics/#28 April/May 2008 USA
Wax Poetics

#28 April/May 2008 USA
Wax Poetics/#22 April/May 2007
Wax Poetics

#22 April/May 2007
Wax Poetics/#32 Black/White
Wax Poetics

#32 Black/White
Wax Poetics/#26 Dec/Jan The Hip Hop Issue
Wax Poetics

#26 Dec/Jan The Hip Hop Issue
Wax Poetics/#34 The Jazz Issue USA
Wax Poetics

#34 The Jazz Issue USA
Wax Poetics/#33 -The Philly Issue USA
Wax Poetics

#33 -The Philly Issue USA
Wax Poetics/#32 -- December/January 2008/09 USA
Wax Poetics

#32 — December/January 2008/09 USA
Wax Poetics/#30-The Rock Issue USA
Wax Poetics

#30-The Rock Issue USA
Wax Poetics/#29 Herbie Hancock / Spoonie G Cover USA
Wax Poetics

#29 Herbie Hancock / Spoonie G Cover USA
Wax Poetics/#24 AUG/SEPT 2007 USA
Wax Poetics

#24 AUG/SEPT 2007 USA
Wax Poetics/#23 June/July 2007 USA
Wax Poetics

#23 June/July 2007 USA
Wax Poetics/#19 OCT/NOV 2006 USA
Wax Poetics

#19 OCT/NOV 2006 USA
Cover Story - Wax Poetic Japan/Album Cover Art
Cover Story – Wax Poetic Japan

Album Cover Art